آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

شنبه، مهر ۲

FFW

گاهی اوقات احساس می کنم وبلاگم تبدیل به یه فیلم پورنویی شده که بیینده ها صحنه های پر حرفش رو با دور تند جلو می زنن تا برسن به صحنه های اصلی!