آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

شنبه، بهمن ۱

Several dirty demons inside you

من احمدی نژاد صورت نشسته درونت. حرف نفهمم و بی منطق. مثل پنکه سقفی توی هوا با دستام شنا می کنم. زشتم.توی عصر ادبیات و تمدن با گفتن کلمه آخر تجدد، آخر ارتجاعم. اون منم که وقتی که حق باهات نیست قیافه و لهجه منطق به خودم می گیرم و حرص هفتاد ملت رو در می آرم.

من نورتون آنتی ویروس آپدیت درونت. پردردسرو دست پاگیر. هر وقت که نمی خوایی بالام و جلوی همه کسایی که می خوان نزدیکت بشن می گیرم. اینقدر که وقت می گیرم که آپدیت شم، از همه چی و همه کی خبر دارم. تا رنگ شورت. اگه تونستی عاشق کسی بشی که تعداد سوراخهای شورتش رو می دونی می تونی منو آن اینستال کنی. وگرنه قدیمی و بی مصرف و کند، خرت و خرت همه فایلهای روحت رو می گردم و هیچی پیدا نمی کنم.

من خفاش شب پیزوری درونت. مخوف و دیگر آزارم. به وقت نرمی و ملایمت، منم که به هر جنس لطیفی که دور و برت می آد تجاوز می کنم و سر می برم.

من آرش میر اسمائلی درونت. لنگ و پاچه نگزیده، کون و گریبان ندریده قهرمان صیهون کش امت اسلامم. فیگور اخلاق مفعلولیم. وقتی به دخترهایی که بهت ندادن و نکردی، پولهایی که زیر دستت نبوده که بدزدی و ندزدیدی، به گناهایی که عرضه کردنش رو نداشتی و نکردی، می نازی. این منم که حی و حاضر مهمون این مجلسای خودارضایی اخلاقی ام.

من اینترنت اسلامی چسسرعت درونت. همیشه قطع و فس فس مزاج. کم دسترس و نامطمئنم. از رسپی غذاهای هندی تا قطر خالخالهای رو کاندومهای خاردار رو می دونم. ولی به وقت اظهار نظر تخصصی فیلترم.

من علی پروین قهر قهروی درونت. یه تپه نریده به شهر نگذاشتم و وقتی بهم اعتراض می کنن، قهر می کنم و قال رو می کنم.

من نیروی انتظامی علیل درونت. به وقت ضرورت لباس سفید تنم می کنم که تو برف دیده نشم.

من فیلم سینمایی شرحه شرحه درونت. همه صحنه های شیرنم سانسور شده. وقتی هر چی فکر می کنی خاطره شرینی از زندگیت یادت نمی آد، منم که با هیکل آش و لاش جلوی چشمت می آم.


من میمون بی مغز درونت. وقت عمل جز غر زدن کاری نمی کنم!