آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

سه‌شنبه، مهر ۱۱

اقتباس

هر چرندی دلشون می خواد از روی کتابهای کلاسیک بسازن، حداقل آخرش رو عین کتاب تموم کنن. اصلاً دوست ندارم هر بار که تن ماهی گرم می کنم خیال کنم دارم موبی دیک رو می خورم.