آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

سه‌شنبه، بهمن ۱۰

... پس فیس بوک می کنم

همون بهتر که تجربه نکرده بمونه خاطره ای که نشه ازش عکسی گرفت که تو فیس بوک گذاشت و دوستا و آشناها بهش لایک بدن.