آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

یکشنبه، اردیبهشت ۸

درمذمت ندانم‌کاری ندانم‌گرایان

هر آنچه بی گواه اظهار گردد، برای رد کردن محتاج گواه نیست.

آقام کریستوفر هیچینز نازنین


در این دنیای بی نهایت چیزایی هستند که هستند. مهم نیست که چی صداشون بزنیم همونی هستند که هستند. بعضی خواصی دارند که می دونیم و بعضی خواصشون رو نه. مثلاً میز که می شه روش نهار خورد، درخت که می شه زیر سایه اش پی‌پی کرد، کاهو که ویتامین ک داره و آب میان بافتی که میان بافتمونه. چیزایی هستن که فقط چیزی ازشون پیداست. مثلاً چندین هزار سال شاخه های درخت تکون می خوردن و کسی نمی دونست که روح پدرشون تکونشون می ده یا خود به خود تکون می خوردند. تا یه شیر پاک خورده ای اسمش رو گذاشت باد و بعداً هم کاشف به عمل اومد که مولکول های هوان که برگها رو تکون تکون می دند. بلا نسبت شما دانشمند محقق، یه فلان فلان شده‌ محترم، همینطور از خدا بی‌خبر، هر چرند بی حسابی رو بی دلیل و مدرک قبول نمی کنید. همه این شواهد رو که پرت و پلا هر بیتش تو زیرشلواری یکی گم گوره،هر بی‌پدر مادری یه چس ازش دیده یا شنیده رو جمع می کنید و باهاش یه یه زیرقضیه (hypothesis) می سازید که تازه اول قضیه است. باید کلی برگ تکون‌خور و ناتکون‌خور گذاشت یه ور و بعدش کلی هوای حرکت‌کن و هوای ناحرکت‌‌کن هم به همچنین یه ور دیگه. بعد کلی تست و تحقیق و عملگی کرد که این قضیه، آیا فرضیه (theory) بشه یا نشه. اما تازه مشکل اصلی این چیزایی که هستند نیستند.مشکل اصلی بی نهایت چیزایی هستند که نیستند. مدام آقا امام زمان یا مکان، دختر گیاهخوار همسایه، رهبر کبیر و صغیر، عیسی یا موسای پیغمبر یا راننده تاکسی خط تجریش ولی عصر یکی از چیزایی که نیست از لای لنگش بیرون می‌کشه و بازم کلی چیز هست که نیست، نمی تونه باشه یا هرگز نبوده.  شاهدی هم نیست که نبودند چون به سادگی برای نبودن شاهدی نیست. روح، جن، وجدان بیدار، دیو سفید، خدا و  این جور گند و گه‌ها هیچ وقت نه برگی رو تکون دادند و نه هیچ برگی باعث تکون‌تکون خوردنشون شده. این ژست لیرال خایه مالانه ندانم‌گرایانه که چون ما دلیل کافی برای نفی وجود خدا نداریم پس ممکنه خدا، هومیوپاتی، جن، امام زمان وجود داشته واقعاً برازنده انسان آزاده نیست. مثل این می‌مونه که من بگم اعتقاد دارم که موجودی هست عین فیل که یه آلت از وسط پیشونیش دراومده، هشت تا پا داره و توی مدار اورانوس توی یه قوری به اندازه کشتی نوح زندگی می کنه و چس فیل می  رینه. بعدی یکی قیافه برمامگوزید روشنفکری بگیره و بگه چون واقعاً به طور علمی نمی شه وجود این موجود رو رد کرد پس ما نمی تونیم وجود فیل خورطومکیر مغذی در مدار اورانوس رو رد کنیم. پس اگه آتئیست یا اسکپتیک هستید و دلتون می خواد با مذهبی ها کجدار و مریز کنید می‌تونید بهشون کون بدید یا آب توبه رو سرتون بریزید و خداپرست بشید چونکه چیزی به اسم آگنوستیک وجود نداره.