آدرس میمون بی مغز

brainless.monkey@gmail.com

چهارشنبه، مرداد ۲

مخملباف و درز تاریک صیهون

فیصله دادن مشکل بین اعراب و اسرائیل با شرکت کردن توی یه جشنواره فیلم صیهونی که همه حقوق بشری ها از بچه و برزگ تحریمش کردند، مثل این می مونه که روی واژن تمام فاحشه های سفلیسی شهر با فونت 12 بنویسی: "سفلیس باعث کوری می شود". اگه کله کسی اینقدر نزدیکه که فونت دوازده رو تو اون درز تاریک بخونه، دیگه اینقدر درگیر شده که پرسیدن نداره جمله رو خونده یا نه. باید به فکر این باشیم که آمپول ضد سفلیس رو کجاش فرو کنیم هر چند اگه طرف مدعی بشه که فقط به صرف یادگرفتن عوارض سفلیس کله اش رو کرده اون اونجا.
ارسال یک نظر